Najbliższe Wydarzenia

13 marca 2024 r. - posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
 
21 luty 2024 - Posiedzenie komisji Problemowej FZZPAIT PKP ds. Działalności Spółki PKP PLK S.A.
 
15 luty 2024 r. - posiedzenie Prezydium Rady Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

 
Jedziemy?
 


Coś tam