RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych
Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 74, KRS 0000216759 NIP: 524-000-94-11, REGON: 001341714, e-mail: sekretariat@federacjaait.org, tel. 0 22 47 33 222, zwana dalej Federacja ZZPAiT PKP.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Federacji ZZPAiT PKP, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.

4. W związku z przetwarzaniem przez Federację ZZPAiT PKP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@federacjaait.org lub pisemnie pocztą na adres wskazany w pkt 1. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i ubezpieczeń świadczonych przez Federację ZZPAiT PKP, a także z praw związanych z przynależnością do Federacji ZZPAiT PKP.


Coś tam