Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji
 PKP"PRACUJEMY WSPÓLNIE NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"
 

Masz prawo mieć głos w tej sprawie.

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

Suchedniów 27-29.03.2023

Obrady X Zjazdu


W dniach 27-28 marca 2023 r. w Suchedniowie odbył się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP.

Gościem pierwszego dnia Zjazdu był wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Odczytał list skierowany do delegatów przez przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego:

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pragnę złożyć wyrazy uznania dla dotychczasowej działalności Federacji, która zawsze stoi po stronie praw pracowniczych i dokłada starań , aby zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Jestem przekonany, że najbliższe lata przyniosą kolejne sukcesy w walce o godną pracę i godne życie dla wszystkich pracowników, a bogate doświadczenie FZZPAiT PKP z pewnością przyczyni się do rozwoju ruchu związkowego. Nasze dobre relacje to ogromna wartość dla działalności związków zawodowych, wypracowana długoletnią i owocną współpracą, która przynosi dobre rezultaty dla dobra pracowników – napisał m.in. Piotr Ostrowski.

Następnie Sebastian Koćwin przekazał delegatom bieżące informacje z działalności OPZZ koncentrując się na pracach związanych z emeryturami pomostowymi i stażowymi, w których znaczący udział ma również Federacja ZZPAiT PKP. Poinformował o działaniach podjętych przez OPZZ mających na celu wsparcie Federacji w walce o zakończenie dramatycznej sytuacji w spółce PKP TELKOL. Zwrócił się również z apelem o wsparcie inicjatywy OPZZ dotyczącej tzw. renty wdowiej.

Zwieńczeniem obrad pierwszego dnia Zjazdu był wybór przewodniczącego Federacji. Delegaci powierzyli ponownie tę funkcję Januszowi Stefańczykowi. Wybrano również przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Zbigniew Chojnacki oraz wiceprzewodniczących federacji którymi zostali Tomasz Mayer, Piotr Gadomski , Mirosław Rapiej.


O nas

Federacja wywodzi swoje korzenie od powstałej w 1983 roku w Oddziale Automatyki i Telekomunikacji we Wrocławiu pierwszej organizacji związkowej w Służbie Automatyki i Telekomunikacji PKP. W kolejnych latach powstawały następne. Powołano Federację Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników PKP, z której wyłoniono Federację Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Oddziałów Automatyki i Telekomunikacji PKP. Po przeprowadzeniu zmian restrukturyzacyjnych w PKP, organizacja przyjęła nazwę Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP.
Pierwsza siedziba Zarządu Krajowego federacji mieściła się w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11-12 (1991), następnie w kompleksie budynków przy ulicy Targowej - przed wojną: b. Dyrekcji Kolei Państwowych, po wojnie: najpierw Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, następnie Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, zaś obecnie przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  naprzeciw dworca Warszawa Wileńska przy ulicy Wileńska 2/4/7.

Skontaktuj się z nami

Adres do Korespondencji

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Adres e-mail
Nr telefonu

Wydawnictwo

Organem prasowym federacji jest od 1994 miesięcznik "Przekaźnik" z siedzibą redakcji w Warszawie.

ARCHIWUM NASZEGO MIESIĘCZNIKA

Skontaktuj się z nami...

Coś tam