Komisja ds. Spółki PKP PLK S.A.

Przewodniczący  Komisji ds. PKP PLK S.A.  - Tomasz Mayer wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w Warszawie
e-mail: tomaszmayer@federacjaait.org
tel: 730 030 231

Wiceprzewodniczący Komisji ds. PKP PLK S.A. - Piotr Gadomski
wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w Warszawie
e-mail: piotrgadomski@federacjaait.org
tel: 882 195 111

Zarząd PKP PLK S.A.

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych

O nas

      Komisja ds. PKP PLK

Komisję tworzą przewodniczący Komisji Zakładowych lub Międzyzakładowych zrzeszonych w strukturach FZZPAiT PKP
Skład Komisji ds. PKP PLK S.A..pdf
Protokół ze spotkania Komisji ds PLK 21.02.2024r..pdf
Protokół ze spotkania Komisji ds PLK 30.05.23.pdf

                     Aktualności

02.04.2024r. - Zmiany na stanowiskach menedżerskich w PKP PLK S.A.
09.04.2024r. - Zmiany na stanowiskach menedżerskich w PKP PLK S.A.
11-13.04.2024 - Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy MOZPAiT PKP Warszawa
15.04.2024r. - Zmiany na stanowiskach menedżerskich w PKP PLK S.A.
17.04.2024r. - spotkanie w sprawie podwyżki wynagrodzeń
15.05.2024r. - spotkanie w sprawie podwyżki wynagrodzeń
16-17.05.2024r. - spotkanie zespołu w sprawie aktualizacji instrukcji Ia-5

Spotkanie w sprawie podwyżki wynagrodzeń

Spotkanie w dniu 15.05.2024r..pdf
Spotkanie w dniu 17.04.2024r..pdf
Spotkanie w dniu 27 marca 2024r.pdf

Aktualności

1. W dniach 11-13 kwietnia 2024r. w hotelu" Świętokrzyski" w Suchedniowie odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy MOZPAiT Warszawa. W Zjeździe z ramienia Federacji udział wzięli : Przewodniczący kol. Janusz Stefańczyk, wiceprzewodniczący kol. Piotr Gadomski i Tomasz Mayer oraz Skarbnik Federacji kol. Dorota Jeżakowska. Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy poprowadził kol. Zbigniew Chojnacki wraz kol. Mirosławem Rapiejem. Delegaci po raz kolejny dużym zaufaniem obdarzyli kol. Mirosława Rapieja wybierając go na jednogłośnie na kolejną kadencję. Wszystkim wybranym do władz związku gratulujemy życząc jednocześnie siły w nie łatwej pracy związkowej. Na uwagę zwraca fakt dużej ilości młodych ludzi biorących udział w Zjeździe i startujących w wyborach do władz organizacji międzyzakładowej.

 


Coś tam