Skład Prezydium

 1. Janusz Stefańczyk – przewodniczący
 2. Piotr Gadomski – wiceprzewodniczący
 3. Tomasz Mayer – wiceprzewodniczący
 4. Mirosław Rapiej – wiceprzewodniczący
 5. Andrzej Śliwiak – p.o. wiceprzewodniczący
 6. Dorota Jeżakowska - skarbnik
 7. Hanna Adamek – członek
 8. Marek Kozub – członek
 9. Tadeusz Kwaśniak – członek
 10. Mirosław Listewnik – członek
 11. Zygmunt Mysiorek  – członek
 12. Roland Pawelec  - członek
 13. Sławomir Skulimowski – członek

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Zbigniew Chojnacki – przewodniczący
 2. Jerzy Nowakowski – wiceprzewodniczący
 3. Małgorzata Jakubczyk – sekretarz
 4. Mariusz Kowalczyk – członek
 5. Krzysztof Lupa – członek
 6. Andrzej Sameluk – członek
 7. Tomasz Żmudziak – członek


Coś tam