Przewodniczący Komisji Mirosław Rapiej - wiceprzewodniczący FZZPAiT PKP

 

e-mail: miroslawrapiej@federacjaait.org 

Członkowie Komisji

1. Ewa Metzler - wiceprzewodnicząca MOZ - Warszawa

2. Janusz Beer - MOZ Katowice

3. Andrzej Chmiel - MOZ Kielce

4. Ireneusz Kopecki - MOZ Gdańsk

5. Mieczysław Kwaśniewski - MOZ Warszawa

6. Piotr Kubiczek - MOZ Warszawa


Działalność bieżąca Komisji.
> ..............................................  
> .............................................. 
> .............................................. 


Pikieta przed MAP 12.10.2022 r.

Zmiany w Zarządzie spółki PKP Telkol sp. z o.o.

Od 2 czerwca 2023 roku Zarząd spółki reprezentuje Przewodniczący Zarządu Krzysztof Mamiński.

Komunikat nr 5


Komitetu Protestacyjno
-Strajkowego Związków Zawodowych w PKP TELKOL sp. z o.o. 09 maja 2023 r.

Brak pieniędzy na podwyżki.  Zarząd spółki prowadzi do strajków!

Negocjacje sporów zbiorowych w spółce
PKP Telkol sp. z o.o. wznowione.
Wobec pogarszającej się sytuacji pracowników spółki oraz prowadzonej stałej polityki unikania odpowiedzi na wystąpienia organizacji związkowych działających w spółce oraz naszej Federacji kierowane do Kancelarii Premiera oraz pośrednio Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Infrastruktury wznowiono negocjacje sporów zbiorowych.

Wystąpienie OPZZ do Premiera w sprawie spółki PKP Telkol

Odpowiedź Ministerstwa Aktywów Państwowych na treść Petycji złożonej w ramach Pikiety w dniu 12 października 2022roku.

Coś tam