Klub Emerytów

Informacja.


Klub Emerytów Federacji ZZPAiT w Warszawie na podstawie zapisów statutu federacji zrzesza Koła emeryckie powołane na terenie działania Międzyzakładowych Organizacji Związkowych członków federacji. 


Obecnie w klubie Emerytów funkcjonują:

1. Koło Emerytów MZZKPAiT w Warszawie przewodnicząca - Goska Teresa
2. Koło Emerytów MZZKPAiT w Szczecinie przewodniczący - Mikołajczak Hieronim

Zapraszamy naszych szczęśliwych byłych pracowników członków organizacji do współpracy. 

Klubu Emerytów Federacji ZZPAiT PKP


 e-mail: klubemerytów@federacjaait.org


Coś tam