Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji
 PKP"PRACUJEMY WSPÓLNIE NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Masz prawo mieć głos w tej sprawie.

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

Suchedniów 27-29.03.2023

Obrady X Zjazdu


27 marca 2023 r. w Suchedniowie rozpoczął się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP.

Gościem pierwszego dnia Zjazdu był wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Odczytał list skierowany do delegatów przez przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego:

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pragnę złożyć wyrazy uznania dla dotychczasowej działalności Federacji, która zawsze stoi po stronie praw pracowniczych i dokłada starań , aby zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Jestem przekonany, że najbliższe lata przyniosą kolejne sukcesy w walce o godną pracę i godne życie dla wszystkich pracowników, a bogate doświadczenie FZZPAiT PKP z pewnością przyczyni się do rozwoju ruchu związkowego. Nasze dobre relacje to ogromna wartość dla działalności związków zawodowych, wypracowana długoletnią i owocną współpracą, która przynosi dobre rezultaty dla dobra pracowników – napisał m.in. Piotr Ostrowski.

Następnie Sebastian Koćwin przekazał delegatom bieżące informacje z działalności OPZZ koncentrując się na pracach związanych z emeryturami pomostowymi i stażowymi, w których znaczący udział ma również Federacja ZZPAiT PKP. Poinformował o działaniach podjętych przez OPZZ mających na celu wsparcie Federacji w walce o zakończenie dramatycznej sytuacji w spółce PKP TELKOL. Zwrócił się również z apelem o wsparcie inicjatywy OPZZ dotyczącej tzw. renty wdowiej.

Zwieńczeniem obrad pierwszego dnia Zjazdu był wybór przewodniczącego Federacji. Delegaci powierzyli ponownie tę funkcję Januszowi Stefańczykowi. Wybrano również przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został Zbigniew Chojnacki oraz wiceprzewodniczących federacji którymi zostali Tomasz Mayer, Piotr Gadomski , Mirosław Rapiej.


ePismo - informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

.
 20.01.2023 10:40:05 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

EZD KPRM                                                                               
                                 INFORMACJA

Otrzymujesz korespondencję z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w KPRM.

Pismo: BPRM.5070.1.2.2023. Treść pisma w załączniku.


Załączniki:

1. Pismo Min. M. Kuchcińskiego do MAP.pdf

2. List otwarty do Pana Premiera M. Morawieckiego w sprawie spółki PKP TELKOL sp. z o.o..xml

3. List otwarty do Pana Premiera M. Morawieckiego w sprawie spółki PKP TELKOL sp. z o.o..pdf

Podpis elektroniczny

KOMUNIKAT PRASOWY 

Szanowni Państwo,

W dniu 16 stycznia 2023 roku organizacje związkowe reprezentujące pracowników spółki skarbu państwa PKP Telkol sp. z o.o. skierowały List otwarty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pomimo istniejących już ponad dwa lata uzgodnień i zapewnień zarówno ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych jak i Ministerstwa Infrastruktury, że przejęcie własności udziałów spółki PKP TELKOL sp. o.o. przez Narodowego Zarządcę Infrastruktury spółkę PKP PLK S.A. to jedyny ekonomiczny ratunek dla tej spółki, strony do dziś nie mogą uzgodnić warunków sprzedaży a cały proces się zatrzymał.

List otwarty do Premiera M. Morawieckiego (w załączeniu) jest wyrazem determinacji strony społecznej w kierunku zapobieżenia upadkowi spółki skarbu państwa jaką jest PKP TELKOL.

Szersze zainteresowanie jej losem oraz zatrudnionych tam pracowników może wpłynie wreszcie motywująco na osoby decyzyjne w tej sprawie.

Trwa regres spółki a pozostali pracujący w niej pracownicy tracą nadzieje na koniec upokorzeń jakich w ciągu ostatnich dwóch latach doświadczają.

                                                                         

Związki Zawodowe działające w PKP TELKOL sp. z o.o.

                               

List otwarty do premiera Morawieckiego w sprawie społki PKP TELKOL sp. z o.o..pdf
Odpowiedź MAP na petycję złożoną w trakcie Pikiety w dniu 12.10.2022 r..pdf

O nas

Federacja wywodzi swoje korzenie od powstałej w 1983 roku w Oddziale Automatyki i Telekomunikacji we Wrocławiu pierwszej organizacji związkowej w Służbie Automatyki i Telekomunikacji PKP. W kolejnych latach powstawały następne. Powołano Federację Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników PKP, z której wyłoniono Federację Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Oddziałów Automatyki i Telekomunikacji PKP. Po przeprowadzeniu zmian restrukturyzacyjnych w PKP, organizacja przyjęła nazwę Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP.
Pierwsza siedziba Zarządu Krajowego federacji mieściła się w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11-12 (1991), następnie w kompleksie budynków przy ulicy Targowej - przed wojną: b. Dyrekcji Kolei Państwowych, po wojnie: najpierw Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, następnie Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, zaś obecnie przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  naprzeciw dworca Warszawa Wileńska przy ulicy Wileńska 2/4/7.

Skontaktuj się z nami

Adres do Korespondencji

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Adres e-mail
Nr telefonu

Wydawnictwo

Organem prasowym federacji jest od 1994 miesięcznik "Przekaźnik" z siedzibą redakcji w Warszawie.

styczeń 2023
GRUDZIEŃ 2022
LISTOPAD 2022

ARCHIWUM NASZEGO MIESIĘCZNIKA

Skontaktuj się z nami...