Co dalej z emeryturami pomostowymi

Czy emerytury pomostowe dla automatyków na kolei?

5 stycznia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało na petycję skierowaną przez OPZZ i FZZ 19 października 2022 r. podczas manifestacji ws. uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Zaznaczono w niej, że do końca 2021 roku resort przedstawiał negatywne stanowisko w tej kwestii, jednak dziś, dzięki dyskusjom na forum Rady Dialogu Społecznego, dostrzega wagę zgłaszanych przez organizacje związkowe argumentów.

Odpowiedź MRiPS na petycję ws. emerytur pomostowych.pdf
Coś tam