Skład Prezydium

 1. Janusz Stefańczyk – przewodniczący
 2. Barbara Przychlińska – wiceprzewodnicząca
 3. Mirosław Rapiej – wiceprzewodniczący
 4. Andrzej Śliwiak – wiceprzewodniczący
 5. Jacek Kowalczyk – sekretarz
 6. Grażyna Sawicka – skarbnik
 7. Hanna Adamek – członek
 8. Marek Kozub – członek
 9. Tadeusz Kwaśniak – członek
 10. Mirosław Listewnik – członek
 11. Krzysztof Marjański – członek
 12. Zygmunt Mysiorek - członek
 13. Roland Pawelec – członek

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Janusz Przytocki – przewodniczący
 2. Jerzy Nowakowski – wiceprzewodniczący
 3. Małgorzata Jakubczyk – sekretarz
 4. Zbigniew Chojnacki -- członek
 5. Józef Kędzierski – członek
 6. Mariusz Kowalczyk – członek
 7. Zbigniew Lis – członek
 8. Andrzej Sameluk – członek