Najbliższe Wydarzenia

Nic o nas bez nas...

15 maja 2023 r. Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w porządku obrad sytuacja spółki PKP Telkol sp. z o.o.

 

18 maja 2023 - spotkanie strony społecznej z Zarządem Spółki PKP PLK S.A. - negocjacje wzrostu wynagrodzeń pracowników w roku 2023.

 

30 maja 2023 - posiedzenie Komisji problemowej FZZPAiT PKP ds. działalności spółki PKP PLK S.A.

15 czerwca 2023 r. - posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP